در 5 سال اخیر همواره سعی و تلاش خود را داشتیم تا سرویس های میزبانی وب را با قیمت هایی ثابت و پایدار به مشتریان ارائه دهیم. اما برخلاف میل باطنی مدیریت شرکت پس از 5 سال به علت افزایش قیمت پهنای باند ، اجاره سرور ، آدرس IP و ... مجبور به افزایش قیمت در سال 1393 شدیم که این قیمت ها در سایت قابل مشاهده می باشد.
در این مدت وستا سرور سعی نموده تا با کاهش سود خود ، قیمت های تمام شده سرویس ها را تا حد امکان ثابت نگه دارد.


Saturday, August 16, 2014

« بازگشت