مرحله 2
گزینه های دامنه
مرحله 3
تنظیم

بخش ها:
میزبانی وب 250 مگابایت ویندوز ایران -

میزبانی وب 500 مگابایت ویندوز ایران -

میزبانی وب 1000 مگابایت ویندوز ایران -

میزبانی وب 2000 مگابایت ویندوز ایران -

میزبانی وب 10000 مگابایت ویندوز ایران -

میزبانی وب 5000 مگابایت ویندوز ایران -

میزبانی وب 50000 مگابایت ویندوز ایران -

Secure Transaction فرم سفارش در محیطی ایمن برای جلوگیری از IP های متقلب، مهیا شده است. شما با آدرس (44.222.218.145) وارد شده اید.