اشکال در پورتال مشتریان

با سلام
مشکلی در پورتال مشتریان رخ داده بود که رفع گردید.

10th Jan 2014